Mentor

 

Beskæftigelsesrettet indsats

Jeg støtter, hjælper og vejleder den ledige med at udbygge sit netværk, for herigennem at få et bedre hverdagsliv og arbejdsmarkedsdeltagelse. Jeg bruger motiverende, inkluderende samtaler som didaktik i forhold til at opnå delmålene, der skal lede hen til endeligt mål, at komme i arbejde.

 

Jobsøgning og uddannelse

Jeg hjælper den ledige med CV og jobansøgning, uddannelsesmuligheder og adgangskrav. Herunder at forstå og skrive jobansøgninger og gå sammen med den ledige til jobsamtaler.

 

Fastholdelse på arbejdspladsen

Jeg hjælper den ledige med at organisere transport til arbejdspladsen, læse kontrakter og lønsedler og være bindeled mellem kommunen, arbejdspladsen og den ledige, hvis der opstår udeblivelser grundet sygdom eller andre problematikker.

Luk menu