Jobkonsulent

 

Faglige kvalifikationer:

 • Solid erfaring fra beskæftigelsesområdet og kendskab til erhvervsstrukturen i Vordingborgområdet og ved, hvad der rører sig på arbejdsmarkedet generelt.
 • Solidt kendskab til Jobbarometer og arbejdsmarkedsbalancen.  
 • Jeg kan matche ledige borgere i Vordingborg Kommune til ordinære job og virksomhedsvendte aktiveringspladser. Jeg kan motivere og rådgive til forandring i arbejdslivet.  
 • Indgående kendskab til LAB loven. Beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedsforhold har min interesse. Jeg mestrer information til forskellige målgrupper med hensyn til, hvad de kan/skal/må i relation til den virksomhedsvendte aktivering.  
 • Jeg mestrer information og undervisning individuelt og i grupper. Jeg har kort og godt gode formidlingsevner. Jeg har energi og lyst til at arbejde med borgere, så de hurtigst muligt kommer i beskæftigelse.  
 • Jeg har indgående viden om Jobnet og andre lignende jobportaler samt vikarbureauer. Jeg formår at støtte op om og følge en aftalt CV-strategi i Jobcenteret.
 • Jeg har en åben, direkte og tillidsfuld kommunikationsform samt gode skriftlige kompetencer.
 • Jeg trives i et team, hvor man er afhængig af et godt og tæt samarbejde.
 • Jeg har erfaring fra lignende jobfunktion med målgruppen og formår at fokusere på borgernes ressourcer frem for begrænsninger.
 • Jeg er fleksibel og ved, at arbejdsmarkedsområdet kan ændre karakter f.eks. i forbindelse med ny lovgivning, konjunkturskifte, projekter, organisationsændringer og andre justeringer– altid i relation til at opnå de bedste effekter af indsatsen i jobcenter. 

Jeg tilbyder:

 • At de jobsøgende borgere får den bedste oplevelse i et forløb hos mig. At de går herfra med fornyet energi, forstærket selvværd og troen på, at deres næste drømmejob er lige om hjørnet.
 • At afholde motiverende samtaler med de jobsøgende. Her giver jeg dem sparring og rådgivning i forhold til deres CV, jobsøgning og den kommende jobsamtale.
 • Lave opsøgende virksomhedskontakt.
 • Etablering af virksomhedspraktik på baggrund af match mellem borger og virksomhed.
 • Udvikling af borgerens arbejdsevne.
 • Samarbejde internt med team, der består af koordinerende sagsbehandler, og andre interne samarbejdspartnere.
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og virksomheder i forhold til udplacering af borgerne.
 • Administrative opgaver, herunder beskrivelse af arbejdsevne og slutskriv i forhold til stillingtagen til borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.
Luk menu